პროექტები
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2007 საქართველოს ერთიანი საგანმანათლებლო ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ქსელის მართვა.

2008 საქართველოს ერთიანი საგანმანათლებლო ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ქსელის მართვა.

2008 საჯარო სკოლების ICT მენეჯერებისათვის ტრენინგების ჩატარება ოპერაციული სისტემა Linux-ის ადმინისტრირებისა და ტექნიკური მხარდაჭერის საკითხში.

2009 საქართველოს ერთიანი საგანმანათლებლო ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ქსელის მართვა.

2009 საჯარო სკოლების ICT მენეჯერებისათვის ტრენინგების ჩატარება ოპერაციული სისტემა Linux-ისა და Windows-ის ადმინისტრირებისა და ტექნიკური მხარდაჭერის საკითხში.

2010 საჯარო სკოლების ICT მენეჯერებისათვის ტრენინგების ჩატარება ოპერაციული სისტემა Linux-ისა და Windows-ის ადმინისტრირებისა და ტექნიკური მხარდაჭერის საკითხში.


NATO

1999 ქსელური ინფრასტრუქტურის გრანტი "საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია - გრენას ქსელური ინფრასტუქტურის განვითარება".

2000 ქსელური ინფრასტრუქტურის გრანტი "გრენას რადიოქსელის განვითარება თბილისში და აღმოსავლეთ საქართველოს რეგიონში".

2001 ქსელური ინფრასტრუქტურის გრანტი სომხეთის, აზერბაიჯანის და საქართველოს ერთობლივი პროექტი "სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ქსელების ინფრასტრუქტურის განვითარება კავკასიაში".

2001 თანამგზავრული კავშირის გრანტი "ვირტუალური აბრეშუმის გზა".

2002 ქსელური ინფრასტრუქტურის გრანტი "საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია გრენას ინფრასტრუქტურის განვითარება".2003 ქსელური ინფრასტრუქტურის გრანტი “საქართველოს საშუალო სკოლების ინტერნეტით უზრუნველყოფა”.
 
 
2003 ქსელური ინფრასტრუქტურის გრანტი “საშუალო სკოლების ინტერნეტ კავშირი საქართველოში".

2003 ქსელური ინფრასტრუქტურის გრანტი “საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია გრენას ინფრასტრუქტურის განვითარება".

2004 ქსელური ინფრასტრუქტურის გრანტი “საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია გრენას ინფრასტრუქტურის განვითარება თბილისში და კახეთის რეგიონში".

2005 ქსელური ინფრასტრუქტურის გრანტი “საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელის განვითარება და გაფართოება".

2005 ქსელური ინფრასტრუქტურის გრანტი ”აბრეშუმის გზის ქვეყნების NREN–ების ტრეინინგ ცენტრების განვითარება ქსელური უსაფრთხოების კურსის სასწავლებლად”.

2006 ქსელური ინფრასტრუქტურის გრანტი ”აბრეშუმის გზის ქვეყნების ქსელური აკადემიების ალიანსი”.

2007 ქსელური ინფრასტრუქტურის გრანტი ”საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელის განვითარება და დისტანციური სწავლების დანერგვა Cisco–ს აკადემიაში”.

2008 ქსელური ინფრასტრუქტურის გრანტი ”საკომუნიკაციო კვანძების ორგანიზება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში”.

2009 ქსელური ინფრასტრუქტურის გრანტი ”უსაფრთხოების სრულყოფა და გრენას ქსელური ინფრასტრუქტურის განვითარება”.


ევროკომისია

2002 მე-5 სამუშაო პროგრამა "აბრეშუმის გზის ქსელური პროექტის ფუნქციონირება და GEANT-ის გაფართოება".
 
2005 მე-6 სამუშაო პროგრამა "კავკასიის და ცენტრალური აზიის სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ქსელებისათვის ინტერნეტის შემოთავაზებების ორგანიზება".
 
2006 მე-6 სამუშაო პროგრამა "აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების განაწილებული ოპტიკური კავშირი GEANT-თან".
 
2008 მე-7 სამუშაო პროგრამა ”შავი ზღვის ქვეყნების ურთიერთკავშირი”.
 
2008 მე-7 სამუშაო პროგრამა ”SEE-GRID ე-ინფრასტრუქტურა რეგიონალური მეცნიერებისათვის”.
 
2009 მე-7 სამუშაო პროგრამა ”ICT სფეროში კვლევითი თანამშრომლობის განვითარება ევროკავშირს, აღმოსავლეთ ევროპასა და სამხრეთ კავკასიას შორის”.
 
2010 მე-7 სამუშაო პროგრამა ”ევროპული GRID ინიციატივა: ინტეგრირებული მდგრადი პან-ევროპული ინფრასტრუქტურა ევროპელი მკვლევარებისთვის”.
 
2010 მე-7 სამუშაო პროგრამა ”მაღალი წარმადობის კომპიუტერული ინფრასტრუქტურა სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის მკვლევარებისთვის”.
 
2011 მე-7 სამუშაო პროგრამა "ICT სფეროში სტრატეგიული დიალოგის გაფართოება EU-EECA თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის“.
 
2013 მე-7 სამუშაო პროგრამა „მულტიგიგაბიტიანი ევროპის სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ქსელი და ასოცირებული სერვისები (GN3plus)”.
 
2013 TEMUS-ის პროგრამა ”თანამედროვე სასწავლო ტექნოლოგიების გამოყენებით მათემატიკის კურსის მოდერნიზაცია სამხრეთ კავკასიის უნივერსიტეტებში ინჟინერიის და საბუნებისმეტყველო სწავლებისათვის (MathGeAr)”.
 
2014 მე-7 სამუშაო პროგრამა “EU-EECA თანამშრომლობის და სტრატეგიული დიალოგის გაფართოება ICT -ში HORIZON 2020 სფეროში (EECA-2-HORIZON)”.

2015 ჰორიზონტ 2020 პროგრამა "GN4-1 სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ქსელი – GÉANT (GN4-1)".

2015 ჰორიზონტ 2020 პროგრამა "VRE სხვადასხვა სამეცნიერო მიმართულების საზოგადოებებისთვის სამხრეთ ევროპის და აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვის რეგიონში  (VI-SEEM)".

2015 ENPI "EaPConnect"
 
2016 ჰორიზონტ 2020 პროგრამა "GN4-2 სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ქსელი – GÉANT (GN4-2)".
 
2018 ERASMUS+ პროგრამა "გარემოს დაცვის სასწავლო პროგრამების მოდერნიზაცია სომხეთისა და საქართველოსთვის (MENVIPRO)".
 
2019 ჰორიზონტ 2020 პროგრამა "GN4-3 სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ქსელი – GÉANT (GN4-3)"
 
2019 ჰორიზონტ 2020 პროგრამა "ეროვნული ინიციატივები ღია მეცნიერებისათვის ევროპაში (NI4OS-ევროპა)"
 
2020 ENPI „EU4Digital: სამეცნიერო და საგანმანათლებლო საზოგადოებების დაკავშირება (EaPConnct2)“

2021 ჰორიზონტ 2020 პროგრამა "EGI-ACE: თანამედროვე გამოთვლები EOSC-ისათვის (EGI-ACE)"

2023 GÉANT ჰორიზონტი ევროპა GN5-1 (GN5-1)

2023 წყალქვეშა კაბელები მეცნიერებისა და კვლევისთვის SUBMERSE
 

ღია საზოგადოების ფონდი

2000 ინტერნეტის პროგრამის გრანტი "საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია - გრენას მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტისა და გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის ინტერნეტის ცენტრების მომსახურება".

2001 ინტერნეტის პროგრამის გრანტი "საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია - გრენას ქსელის მომსახურება".

2002 ინტერნეტის პროგრამის გრანტი "საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია - გრენას ქსელის მომსახურება".

2002 ინტერნეტის პროგრამის გრანტი "საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია – გრენას ქსელის სერვისის გაფართოება, გაუმჯობესება და საიმედოობის გაზრდა".

2003 საინფორმაციო პროგრამის გრანტი "საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელის ფუნქციონირება და განვითარება".

2004 საინფორმაციო პროგრამის გრანტი “საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ქსელის გაფართოება აჭარის რეგიონში“.

2004 საინფორმაციო პროგრამის გრანტი “გრენას ქსელის გაფართოება რუსთავში - კომპიუტერული კლასების მოწყობა და ინტერნეტის მიწოდება 5 საშუალო სკოლაში“.

2005 საინფორმაციო პროგრამის გრანტი “საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელის სტაბილური ფუნქციონირება და შემდგომი განვითარება“.

2006 საინფორმაციო პროგრამის გრანტი “საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელის შემდგომი გაფართოება და განვითარება“.

2007 “საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელის შემდგომი გაფართოება და განვითარება“.

2008 “საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელის შემდგომი განვითარება“.

2009 ”საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელის ფუნქციონირება და შემდგომი განვითარება”.

2010 ”დისტანციური სწავლების დანერგვა საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ქსელში”.

2011 ”საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელის ფუნქციონირება და ახალი სერვისების დანერგვა”.

2012 "ახალი სერვისებისა და სასწავლო კურსების დანერგვა საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში".

2013 “ახალი სასწავლო პროგრამების, კურსების და სერვისების დანერგვა საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში”.
 

მეცნიერების და ტექნოლოგიების საერთაშორისო ცენტრი

2008 ISTC A-1606 ”სომხეთის და საქართველოს GRID ინფრასტრუქტურის განვითარება და გამოყენება მაღალი ენერგიების ფიზიკაში, ასტროფიზიკაში და კვანტურ ფიზიკაში”.


უკრაინის მეცნიერების და ტექნოლოგიების ცენტრი

2008 STCU 4509 ”დაშორებული თანამშრომლობის საერთაშორისო სისტემაში ჩართვა და ტრეინინგი უკრაინა-კავკასია”.
 

ინტერნეტ საზოგადოება ISOC

2011 „დისტანციური სწავლების განვითარება საქართველოში“.
 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
 
2013 “GRID ინფრასტრუქტურისა და სერვისების განვითარება საქართველოს სამეცნიერო საზოგადოებების დასახმარებლად”.
 
2017 “საქართველოს ტერიტორიაზე კლიმატის მახასიათებელ ზოგიერთ ელემენტთა ცვლილების შესწავლა საპროგნოზო რეგიონალურ მოდელთა ანსამბლის საფუძველზე”

2023 "ნეიტრინული შემთხვევების აღდგენა და შესწავლა KM3NeT ტელესკოპის საშუალებით"

2023 "პროტონული თერაპიის მეთოდის სიზუსტეებისა და მისი გაუმჯობესების შესაძლებლობების შესწავლა"
 

შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია BSEC

2013 "g-Eclipse ბაზაზე ინტეგრირებული Grid და Cloud სამუშაო გარემოს ექსპერიმენტული დანერგვა BSEC-ის ქვეყნებში".


ENPI თანამშრომლობის პროგრამა შავი ზღვის აუზისათვის
 
2013 „კულტურის გაცვლის პროგრამა (CULTUR-EXP)“.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები