დამფუძნებლები


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი

ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემია

საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტი

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი

 
 საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია - "გრენა"-ს გამგეობის წევრები:

ზურაბ მოდებაძე - თავმჯდომარე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პაატა ქორქია
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

ზაზა ცირამუა
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

გიორგი დონაძე
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

თეონა ყაველაშვილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გიორგი შუბითიძე
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

ქეთევან ხუციშვილი
ღია საზოგადოების ფონდი
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები