ახალი ამბები
13 ივლისი 2011
გ. მიკუჩაძემ მონაწილეობა მიიღო სუპერკომპიუტერული გამოთვლებისადმი მიძღვნილ ტრეინინგში, რომელიც ორგანიზებული იყო ევროკომისიის პროექტების HP-SEE, LinkSCEEM-2 და PRACE მიერ ათენში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები