ახალი ამბები
7 ივლისი 2011
დ. ტაბატაძემ მონაწილეობა მიიღო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და NATO-ს მიერ ორგანიზებულ სემინარში ”უსაფრთხოების ახალი გამოწვევები” თბილისში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები