ახალი ამბები
1 დეკემბერი 2010
”გრენა”-ში შეიქმნა დისტანციური სწავლების ცენტრი.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები