ახალი ამბები
1 აპრილი 2010
”გრენა” მასპინძლობს ევროკავშირის პროექტის ”SEE-GRID ე-ინფრასტრუქტურა რეგიონალური მეცნიერებისათვის” ფარგლებში GRID ადმინიტრატორების ტრეინინგს.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები