ახალი ამბები
16 მარტი 2010
”გრენა” მასპინძლობს ტრანს-ევროპული სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ქსელების ასოციაცია TERENA-ს (http://www.terena.org) წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრას.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები