ახალი ამბები
13 ივლისი 2009
”გრენა” მასპინძლობს ევროკავშირის პროექტის ”SEE-GRID ე-ინფრასტრუქტურა რეგიონალური მეცნიერებისათვის” ფარგლებში სამუშაო სემინარს.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები