ახალი ამბები
5 აპრილი 2009
”გრენა”-მ აამოუშავა პირველი GRID (განაწილებული გამოთვლები) კლასტერი საქართველოში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები