ახალი ამბები
1 აპრილი 2009
ევროკავშირის პროექტის ”შავი ზღვის ურთიერთკავშირი” ფარგლებში საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ქსელი ჩაერთო პან-ევროპულ სამეცნიერო ქსელ GEANT-ში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები