ახალი ამბები
22 ივნისი 2005
”გრენა”-მ ექსპლოტაციაში გაუშვა ბოჭკოვან ოპტიკაზე დამყარებული ინტერნეტის ახალი არხი.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები