ახალი ამბები
20 ივნისი 2003
”გრენა”-ს მიეცა 2.4 გიგა ჰც სიხშირეების გამოყენების უფლება.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები