ახალი ამბები
22 აპრილი 2003
ხაშური ჩაერთო ”გრენა”-ს რეგიონალურ ქსელში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები