ახალი ამბები
31 მარტი 2003
საერთაშორისო კვლევის და გაცვლის საბჭოსთან (IREX) თანამშრომლობაში ამუშავდა ახალი თანამგზავრული შემომავალი არხი და ბოჭკოვანი ოპტიკის გამავალი არხი.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები