ახალი ამბები
19 ივლისი 2002
”გრენა”-მ მიიღო თანამგზავრული სადგურის ლიცენზია საქართველოს ეროვნული კავშირგაბმულობის კომისიისგან.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები