ახალი ამბები
26 აგვისტო 2001
”გრენა”-მ აამუშავა 2 მბიტი/წმ სიჩქარის რეგიონალური ქსელი, რომელშიც ჩართულია თბილისი, გორი, ქუთაისი, ფოთი და ზუგდიდი. ქსელი აგებულია Cisco-ს თანამედროვე აპარატურაზე და იყენებს ბოჭკოვანი ოპტიკის არხს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტელეკომუნიკაციის ქსელი - ფოპტნეტისაგან.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები