ახალი ამბები
13 ივნისი 2001
”გრენა”-მ მიიღო მონაწილება ISN-ის I აღმასრულებელი კოფერენციის "საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომავალი კავკასიაში" ორგანიზებაში, რომელიც ჩატარდა შვეიცარული ორგანიზაციის საერთაშორისო ურთიერთობათა და უსაფთხოების ქსელის სპონსორობით. (შვეიცარიის წვლილი პარტნიორობა მშვიდობისათვის).

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები