ახალი ამბები
2 მაისი 2023
რამაზ ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო ევროკომისიის ჰორიზონტი ევროპის პროგრამის SUBMarine cablEs for ReSearch and Exploration SUBMERSE პროექტის გენერალური ასამბლეის პირველ სხდომაში, რომელიც გაიმართა GEANT-ის ოფისში ამსტერდამში. რამაზ ქვათაძემ წარმოადგინა პრეზენტაცია დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა და ურთიერთგაგება.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები