ახალი ამბები
21-22 თებერვალი 2023
თამარ გვენეტაძე დისტანციურად დაესწრო SIG-Marcomms შეხვედრას, რომელიც ქაჯაანში, ფინეთში გაიმართა და გააკეთა მოხსენება თემაზე: „გრენა“-ს საქმიანობა EOSC-ის პოპულარიზაციისთვის გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების ფარგლებში.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები