ახალი ამბები
30 იანვარი 2023
რამაზ ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და ჰორიზონტი ევროპა საქართველოს ეროვნული ოფისის ორგანიზებულ საინფორმაციო შეხვედრაში კვლევითი ინფრასტრუქტურების მიმართულებით და გააკეთა მოხსენება: საქართველოს სამეცნიერო–საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია „გრენა”-ს ელექტრონული ინფრასტრუქტურის პროექტები (GÉANT, EOSC).
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები