ახალი ამბები
14-16 დეკემბერი 2022
რამაზ ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო შვედეთის ინსტიტუტის CyberEDU პროექტის აღმასრულებელი საბჭოს სხდომაში და სემინარში. რამაზ ქვათაძემ გააკეთა მოხსენება კიბერუსაფრთხოების საერთაშორისო სემინარი და CERT-ების მდგომარეობა პროექტის მონაწილე ქვეყნებში.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები