ახალი ამბები
28 ნოემბერი 2022
ევროპის სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ქსელ GÉANT-ის ორგანიზებით გაიმართა შეხვედრა ქლაუდთან თავსებადი პროგრამული უზრუნველყოფის შესახებ, რომელიც ჩატარდა ონლაინ რეჟიმში.

შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს ევროპის სხვადასხვა კვლევითი და საგანმანათლებლო საზოგადოების წარმომადგენლებმა. მონაწილეებმა ერთმანეთს გაუზიარეს თავიანთი გამოცდილება და საუკეთესო პრაქტიკა ქლაუდ ტექნოლოგიებში. თემურ მაისურაძემ გააკეთა მოხსენება თემაზე: ქლაუდ აქტივობები „გრენა“-ში.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები