ახალი ამბები
14-17 ნოემბერი 2022
EOSC სიმპოზიუმი 2022, ევროპის ღია მეცნიერების ღრუბელი EOSC-ის მთავარი ყოველწლიური ღონისძიება, წელს ჩატარდა პრაღაში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში.

სიმპოზიუმს დაესწრო 500-ზე მეტი დაინტერესებული პირი სამინისტროებიდან, პოლიტიკის შემქმნელებიდან, კვლევითი ორგანიზაციებიდან, სერვისის პროვაიდერებიდან, კვლევითი ინფრასტრუქტურიდან და კვლევითი საზოგადოებიდან ევროპისა და მის ფარგლებს გარედან, რათა განეხილათ EOSC-ის ძირითადი მიღწევები, სტრატეგიული გამოწვევები და დაედგინათ პრიორიტეტები და კონკრეტული ქმედებები ევროპულ, ეროვნულ და ინსტიტუციურ დონეზე EOSC-ის განხორციელების დაჩქარების შესახებ.

ასოციაცია „გრენა“-დან სიმპოზიუმს დაესწრო რამაზ ქვათაძე.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები