ახალი ამბები
5-7 ოქტომბერი 2022
ერევანში გაიმართა ევროკომისიის ERASMUS+ პროექტის გარემოს დაცვის სასწავლო პროგრამების მოდერნიზაცია სომხეთისა და საქართველოსთვის (MENVIPRO) დასკვნითი კონფერენცია, სახელწოდებით ინოვაციური დიპლომისშემდგომი განათლება გარემოს დაცვის სფეროში: მეთოდები და ინსტრუმენტები.

ღონისძიებას დაესწრო 50 მონაწილე იტალიიდან, გერმანიიდან, პორტუგალიიდან, საქართველოდან და სომხეთიდან. კონფერენციაზე განხილული იქნა სომხეთსა და საქართველოში გარემოს დაცვის სფეროში განათლებასთან დაკავშირებული საკითხები.

ასოციაცია „გრენა“-დან კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო ირაკლი გედევანიშვილმა.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები