ახალი ამბები
29 აგვისტო-3 სექტემბერი 2022
რამაზ ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის XII საერთაშორისო კონფერენციაში რომელიც ჩატარდა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და გააკთა მოხსენება „ევროპის ელექტრონული ინფრასტრუქტურის ინიციატივები (GEANT, EOSC) მეცნიერებისა და განათლებისთვის საქართველოში“.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები