ახალი ამბები
24-25 მაისი 2022
ცოტნე გოზალიშვილმა მონაწილეობა მიიღო ევროპის მე-3 perfSONAR-ის მომხმარებელთა სემინარში. სემინარს ესწრებოდნენ perfSONAR-ის მომხმარებელთა და დეველოპერთა საზოგადოების წარმომადგენლები, რომლებმაც გაანალიზეს პროგრამული პროდუქტის გამოყენების შემთხვევები, ერთმანეთს გაუზიარეს საუკეთესო პრაქტიკები და განიხილეს perfSONAR-ის განვითარების სამომავლო გზები და ფუნქციები.
ცოტნე გოზალიშვილმა გააკეთა მოხსენება თემაზე: perfSONAR and WiFiMon.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები