ახალი ამბები
28 იანვარი 2022
რამაზ ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო პოლონეთის ბირთვული კვლევების ნაციონალურ ცენტრსა და თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტს შორის გაფორმებული განზრახვის წერილის LoI ოფიციალურ ხელმოწერაში. შეხვედრაზე რამაზ ქვათაძემ გააკეთა მოხსენება „EU4Digital: სამეცნიერო და საგანმანათლებლო საზოგადოებების დაკავშირება (EaPConnct)“ პროექტის შესახებ.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები