ახალი ამბები
24-25 ნოემბერი 2021
რამაზ ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო ევროპის სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომიუტერული ქსელის GÉANT ასოციაციის ასამბლეაში, სადაც GÉANT-ის ამჟამინდელი საქმიანობა და მომავლის გეგმები იქნა განხილული.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები