ახალი ამბები
10 ნოემბერი 2021
ცოტნე გოზალიშვილი დაესწრო WiFiMon for EaP NRENs ონლაინ სემინარს. სემინარის მიზანს წარმოადგენდა WiFiMon სერვისის გაცნობა და ინტერესის სფეროების იდენტიფიცირება.
ცოტნე გოზალიშვილმა გააკეთა მოხსენება თემაზე Demo: Automation of WifiMon installation process with Ansible.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები