ახალი ამბები
27 სექტემბერი 2021
რამაზ ქვათაძე არჩეული იქნა ევროპის ღია მეცნიერების ქლაუდ EOSC-ის დაფინანსების მოდელების განმსაზღვრელი სამუშაო ჯგუფის წევრად.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები