ახალი ამბები
6-13 სექტემბერი 2021
ირაკლი გედევანიშვილმა და რამაზ ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღეს საზაფხულო სკოლაში „გარემოსდაცვითი მეცნიერება ადამიანის მდგრადი ჯანმრთელობისათვის“ https://www.summerschool.menvipro.org/ რომელიც ორგანიზებული იქნა ევროკავშირის Erasmus+ MENVIPRO პროექტის მიერ. ასოციაცია „გრენა“ უზრუნველყოფს პროექტის და საზაფხულო სკოლის IT მხარდაჭერას.
რამაზ ქვათაძემ გააკეთა მოკლე მოხსენება „გრენა“-ს შესახებ.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები