ახალი ამბები
15-18 ივნისი 2021
რამაზ ქვათაძე და თამარ გვენეტაძე დაესწრნენ ონლაინ EOSC-ის სიმპოზიუმს 2021. ღონისძიების ოთხი დღის განმავლობაში განხილული იქნა ევროპის ღია მეცნიერების Cloud EOSC-ის ამჟამინდელი მდგომარეობა და მომავალი.

სიმპოზიუმმა შემოგვთავაზა ინკლუზიური პლატფორმა ყველა დაინტერესებული მხარისათვის, რათა მომხდარიყო მიზნების, ხედვების, საქმიანობის და შედეგების გაზიარება EOSC- ის მომავლის ფორმირების მიზნით. 

სიმპოზიუმი ორგანიზებული იყო EOSCsecretariat.eu პროექტის მიერ, EOSC მმართველობის მხარდაჭერის ფარგლებში.

სიმპოზიუმის პროგრამა და მოხსენებები შეგიძლიათ იხილოთ: https://www.eoscsecretariat.eu/eosc-symposium-2021-programme
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები