ახალი ამბები
10 ივნისი 2021
რამაზ ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო ევროკომისიის Horizon 2020 პროგრამის NI4OS-Europe პროექტის შეფასების პირველ სხდომაში, სადაც საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში პროექტის პროგრესი და შესრულებული სამუშაოები იქნა მოხსენებული.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები