ახალი ამბები
31 მაისი 2021
რამაზ ქვათაძემ და თამარ გვენეტაძემ მონაწილეობა მიიღეს ევროკომისიის NI4OS-Europe პროექტის შეხვედრაში, რომელიც ონლაინ ფორმატში ჩატარდა. შეხვედრის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა პარტნიორების მიერ სიახლეების შესახებ ინფორმაციის გაზიარება ეროვნული ღია მეცნიერების ქლაუდთან NOSCI დაკავშირებით. თამარ გვენეტაძემ გააკეთა მოხსენება საქართველოში NOSCI-ის ამჟამინდელი მდგომარეობის და პროგრესის შესახებ.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები