ახალი ამბები
17 მარტი 2021
რამაზ ქვათაძემ და თამარ გვენეტაძემ მონაწილეობა მიიღეს ევროკომისიის NI4OS-Europe პროექტის ონლაინ შეხვედრაში. პარტნიორებმა განიხილეს WP2-ს ფარგლებში მიღწეული პროგრესი. შეხვედრის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა მომავალში შესასრულებელი სამუშაოს განსაზღვრა და ამჟამინდელი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება NI4OS-Europe-ის პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლებისათვის. თამარ გვენეტაძემ გააკეთა მოხსენება პროექტის ფარგლებში მიღწეული ამჟამინდელი მდგომარეობის და პროგრესის შესახებ: NI4OS-Europe (WP2) „გრენა“-ს პროგრესი.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები