ახალი ამბები
4 მარტი 2021
რამაზ ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო ევროკომისიის Horizon 2020 პროგრამის EGI-ACE: თანამედროვე გამოთვლები EOSC-ისათვის პროექტის სემინარში და გააკეთა მოხსენება “გრენა“-ს ქლაუდ ინფრასტრუქტურის შესახებ.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები