ახალი ამბები
4-5 თებერვალი 2021
რამაზ ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო ევროკომისიის „EGI-ACE: თანამედროვე გამოთვლები EOSC-ისათვის“ პროექტის დაწყების შეხვედრაში https://indico.egi.eu/event/5358/, რომელიც ჩატარდა ონლაინ რეჟიმში. პროექტის ძირითადი მიზანია ევროპის ღია მეცნიერების Cloud-ის გამოთვლითი პლატფორმის დანერგვა და EOSC Data Commons–ის განვითარებაში წვლილს შეტანა ინტეგრირებული გამოთვლითი პლატფორმების, მონაცემთა სივრცისა და საშუალებების მიწოდებით, რომელიც შესაბამისობაშია ევროპის ძირითად Cloud პროექტებთან და HPC–ს ინიციატივებთან.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები