ახალი ამბები
27 იანვარი 2021
თამარ გვენეტაძემ და რამაზ ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღეს ევროკომისიის EaPConnect პროექტის და ევროპის სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ქსელ GEANT-ის მიერ ორგანიზებულ ელექტრონული მედიცინის სემინარში. შეხვედრა გაიმართა ონლაინ რეჟიმში და დაესწრო მსოფლიოს სამეცნიერო საზოგადოების 70 წარმომადგენელი. სემინარზე განხილული იქნა საკითხები, რომლებიც აქტუალურია, როგორც ელექტრონული მედიცინის საზოგადოების ასევე სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ქსელებისათვის: კომპიტერული ქსელები, კიბერუსაფრთხოება, ნდობა და იდენტობა და სხვა.

მეტი ინფორმაცია ღონისძიების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ https://eufordigital.eu/eapconnect-ehealth-baseline-meeting/
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები