ახალი ამბები
2-5 ნოემბერი 2020
რამაზ ქვათაძე, როგორც პროგრამული კომიტეტის წევრი, დაესწრო ონლაინ EGI კონფერენციას 2020. ღონისძიების განმავლობაში განხილული იქნა EGI ფონდის და ევროპის ღია მეცნიერების Cloud EOSC-ის საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებები. კონფერენციის პროგრამა შეგიძლიათ იხილოთ: https://indico.egi.eu/event/5000/timetable/#all
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები