ახალი ამბები
13 ოქტომბერი 2020

ცხადდება კონკურსი, რომლის შედეგადაც გაიცემა 100000 ევროს ოდენობის ბიუჯეტი წარმატებული სამეცნიერო პროგრამებისათვის, რომლებიც წარმოაჩენენ  Cloud და ციფრული მომსახურების მოხმარების (IaaS, PaaS, SaaS, marketplace) პოზიტიურ გავლენას მათი კვლევისათვის. განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა ორშაბათი, 2020 წლის 2 ნოემბერი.
https://www.ocre-project.eu/news-insights/ocre-cloud-funding-research-applications-now-open

დამატებითი ინფორმაცია კვლევის დაფინანსების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ პროექტის დაწყების ვებინარის დოკუმენტებში. http://www.ocre-project.eu/events/ocre-cloud-funding-research

განაცხადების გაკეთება შესაძლებელია მხოლოდ ელექტრონული ფორმით:
https://portal.negometrix.com/index.cfm?action=sourcing%3A__tenderstartform.apply&form=A0E39C3C-F130-FCF1-379B69DD0BF33E50

დამატებითი შეკითხვები შეგიძლიათ გააგზავნოთ funding@ocre-project.eu. დაფინანსების შედეგები გამოცხადდება 2020 წლის 14 დეკემბერს პორტალზე.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები