ახალი ამბები
15-16 სექტემბერი 2020

თ. გვენეტაძემ და რ. ქვათაძემ „გრენა“-დან და ი. ღარიბაშვილმა, ნ. პავლიაშვილმა, გ. მიკუჩაძემ და გ. ბანეტიშვილმა საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკიდან მონაწილეობა მიიღეს ონლაინ IT სერვისის მენეჯმენტის სემინარში, რომელიც ევროკომისიის NI4OS-Europe პროექტის მიერ იყო ორგანიზებული. პირველი ორი ვებინარის დროს IT სერვისის მენეჯმენტის დანერგვა ევროპის ღია მეცნიერების Cloud EOSC-ში და NI4OS-Europe პროექტის სერვისებში იქნა განხილული. მესამე ვებინარის თემა იყო "მონაცემთა საცავის პოლიტიკისა და მათი სერვისის მართვის ძირითადი კონცეფციების განსაზღვრა".

მეტი ინფორმაცია ღონისძიების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ: https://events.ni4os.eu/event/19/

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები