ახალი ამბები
8 ივლისი 2020

რამაზ ქვათაძე და თამარ გვენეტაძე დაესწრნენ ონლაინ სემინარს, რომელიც ევროკომისიის NI4OS-Europe პროექტის მიერ იყო ორგანიზებული. სემინარის დროს განხილული იქნა ევროპის ღია მეცნიერების Cloud EOSC-ის ამჟამინდელი მდგომარეობა და მომავალი, აგრეთვე ეროვნული ღია მეცნიერების ინიციატივების როლი. მეტი ინფორმაცია ღონისძიების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ: https://bit.ly/2Bh5fZ0

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები