ახალი ამბები
22-25 ივნისი 2020

კარნეგი მელონის უნივერსიტეტის პროგრამული ინჟინერიის ინსტიტუტის კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი რეაგირების ჯგუფის მიერ აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტისა და თბილისში აშშ-ის საელჩოს კიბერსაკითხების კოორდინატორის ოფისის მხარდაჭერით გაიმართა საერთაშორისო ონლაინ კურსი, რომელიც შეეხო ქსელის ანალიზს და დაცვას.

კურსში მონაწილეობა მიიღო 30-მა მონაწილემ სხვადასხვა საჯარო და კერძო ორგანიზაციებიდან. ასოციაცია „გრენა“-დან კურსს დაესწრნენ ზურაბ ბუხნიკაშვილი, თემურ მაისურაძე და ალექსი ქისტაური.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები