ახალი ამბები
30 აპრილი 2020

რამაზ ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო ევროკომისიის Horizon 2020 პროგრამის NI4OS-Europe პროექტის აღმასრულებელი საბჭოს ონლაინ სხდომაში და გააკეთა მოხსენება “გრენა“-ს მიერ პროექტის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების და მომავლის გეგმების შესახებ.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები