ახალი ამბები
9-10 მარტი 2020

რამაზ ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის ეროვნული სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების NREN დირექტორთა და GEANT SIG-MSP-ის შეხვედრებში, რომელიც გაიმართა სტამბოლში, თურქეთში. მან გააკეთა მოხსენება “გრენა“-ს საქმიანობის და მომხმარებლებისათვის შეთავაზებული სერვისების შესახებ.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები