ახალი ამბები
23 დეკემბერი 2019

ასოციაცია „გრენა“–ს სერვისებს დაემატა DDoS-ისგან თავდაცვის სერვისი, რომელიც უზრუნველყოფს „გრენა“–ს კლიენტებისთვის გარე შეტევებისგან თავდაცვას, როგორც ქსელურ ასევე აპლიკაციების დონეზე.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები