ახალი ამბები
20 დეკემბერი 2019

“გრენა“-მ მონაწილეობა მიიღო რიგით მეექვსე “CYBER-EXE საქართველო 2019“ ორგანიზებაში, რომელიც გაიმართა საქართველოს უნივერსიტეტში. ოლიმპიადა ორგანიზებული იყო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი რეაგირების ჯგუფის CERT.GOV.GE მიერ. „გრენა“-მ უზრუნველყო ქსელური და ონლაინ პლატფორმის ინფრასტუქტურის ინსტალაცია და საიმედო ფუნქციონირება, აგრეთვე კიბერსავარჯიშოების ნაწილის შედგენა.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები