ახალი ამბები
25-26 სექტემბერი 2019

სომხეთმა უმასპინძლა მე-4 ევროპის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ელექტრონული ინფრასტრუქტურის EaPEC 2019 კონფერენციას, რომელიც მატენადარანის მუზეუმში, ერევანში გაიმართა. კონფერენცია ორგანიზებული იყო სომხეთის სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელის ASNET-AM მიერ. „გრენა“-ს აღმასრულებელი დირექტორი რამაზ ქვათაძე ხელმძღვანელობდა სესიას: “სატელიტზე დაფუძნებული კვლევა“. „გრენა“-ს თანამშრომლები იზა ადვაძე, მაია ღრუბელაძე, თამარ გვენეტაძე და რეზი ელიზბარაშვილი დაესწრნენ კონფერენციას.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები