ახალი ამბები
31 მაისი 2019

„გრენა“-მ მონაწილეობა მიიღო  მე-4 ეროვნული კიბერ ოლიმპიადის - „კიბერ კუბი 2019“ ორგანიზებაში, რომელიც გაიმართა სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში. ოლიმპიადა ორგანიზებული იყო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს  კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი რეაგირების ჯგუფის CERT.GOV.GE მიერ. „გრენა“-მ უზრუნველყო ქსელური და ონლაინ პლატფორმის ინფრასტუქტურის ინსტალაცია და საიმედო ფუნქციონირება.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები