ახალი ამბები
5-6 ივნისი 2019

ზურაბ ბუხნიკაშვილმა მონაწილეობა მიიღო ევროპის პირველ perfSONAR მომხმარებელთა სემინარში https://eventr.geant.org/events/3124, რომელიც გაიმართა ლონდონში და გააკეთა მოხსენება perfSONAR-ის სატესტო გარემოსთან დაკავშირებით, რომელიც განთავსებულია „გრენა“-ს მონაცემთა ცენტრში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები